top of page

RİTMUS VR

RİTMUS VR  ritim bozukluğu alanında bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ''DEPARK'' bünyesinde – RİTMUS  Sağlık ve Eğitim Teknolojileri tarafından geliştirilen Sanal Gerçeklik (VR) platformudur.

 

Ritim bozuklukları giderek yaygınlaşan önemli bir sağlık problemidir ve ablasyon işlemleri bu hastalıkların vazgeçilmez tedavileridir. Kardiyak elektrofizyoloji ve ablasyon işlemleri genellikle lokal anestezi veya bilinçli sedasyon altında gerçekleştirilen kompleks işlemlerdir. Bu nedenle hasta uyumu ablasyon işlemlerinin güvenliği ve başarısı ile yakından ilişkilidir. Ne yazık ki ağrılı bir işlem olması hasta uyumunu olumsuz etkilemektedir. Ritmus VR hasta konforunu ve uyumunu artırmak amacıyla geliştirilmiş bir SAĞLIKLI YAŞAM – WELLNESS PLATFORMUDUR – MEDİKAL BİR CİHAZ VEYA BİR TEDAVİ YÖNTEMİ DEĞİLDİR.

Kişiye özel öğrenme deneyimi sağlar

Ritmus VR bireylerin ritim bozuklukları konusunda kişiye özel öğrenme deneyimi sunmaktadır. 

Hastaların girişimsel işlemlerin faydaları ve riskleri hakkında görsel olarak bilgilendirilmesi daha bağımsız ve bireysel kararlar vermesini kolaylaştırmaktadır. Bireylerin kendi sağlıkları hakkında bilinçli kararlar vermelerini sağlayarak tercihlerinin önerilen tıbbi müdahalelerle uyumlu olmasını sağlamaktadır. VR tabanlı eğitim bilgilendirilmiş onamı ileri bir seviyeye taşımaktadır.

Kaygıyı Azaltır ve Güveni Artırır

Girişimsel işlemler hastalar için göz korkutucu olabilir ve çoğu zaman kaygı ve strese neden olmaktadır.  VR tabanlı eğitim, hastalara kontrol ve aşinalık hissi sağlayarak bu duyguları hafifletme potansiyeline sahiptir. Hastalar prosedüre, cerrahi ortama ve tıbbi ekibe daha aşina oldukça kaygı düzeylerinin azalmaktadır. Bu gelişmiş duygusal durum, daha olumlu bir işlem öncesi deneyime katkıda bulunmaktadır.

İşlem sırasında hasta uyumunu artırır

Ritmus VR kullanıcının sanal bir ortamla veya sanal karakterlerle etkileşime girebileceği geniş bir olasılık yelpazesi sunmaktadır. Klinik uygulamaya yönelik olarak RİTMUS bünyesinde geliştirilen modern sistemler peroperatif hasta uyumu ve konforunu artırmaktadır.

İşlem sonrası rehabilitasyon

Geliştirilen özel egzersiz uygulamaları ile postoperatif rehabilitasyon kolaylaşmakta ve günlük hayata dönüş hızlanmaktadır.

bottom of page