top of page

RITMUS ONLINE DANIŞMANLIK HİZMETİ’NİN KAPSAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE

AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ

 

RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait web sitesi ve Online Platform üzerinden sunulan ONLINE  DANIŞMANLIK HİZMETİ’nin kapsamı konusunda tarafıma yazılı bilgilendirme yapılmıştır.

 

RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin ana faaliyet alanları; Medikal kimyasalların geliştirilmesi, 3 boyutlu anatomik eğitim modelleri, kardiyak elektrofizyoloji simülatörleri, kardiyak ritim analiz cihazlarının geliştirilmesini kapsamaktadır.

 Şirket ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili hem uzaktan (online) hem de konferans niteliğinde sunumlar yaparak danışmanlık hizmetleri de vermektedir.  Şirket bir sağlık kuruluşu değildir.

 

 

  1.  Hizmet kapsamında, Online Platform üzerinden Emin Evren Özcan tarafından uzaktan danışmanlık sunulacağı; 

  2.  Verilecek danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde bir sağlık hizmeti olmadığı muayenenin bir muadili olmadığı;  tetkik ve tedavi uygulamalarının yerine geçmediği, 

  3. Danışmanlık sonrası öneriler doğrultusunda her türlü tıbbi tanı ve tedavi ihtiyaçlarım için özgür irademle seçeceğim hekimime başvuru yapmam ve fiziken muayene olmam gerektiği

 

  4. Sağlığımı ilgilendiren ve aciliyeti olan konularda, vakit kaybetmeden en yakın acil servise müracaat etmem gerektiği,

 

  5. Aksi halde gerçekleşebilecek olumsuz sonuçlardan RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin ve  Emin Evren Özcan’ın  hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı, 

 

  6. Görüşmelerin herhangi bir araçla kayıt altına alınamayacağı,

 

  7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve paylaşılması, gereken süre zarfında saklanması, konularında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve belirtilen konular yönünden hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan özgür irademle açık rızamın bulunduğunu; işbu Aydınlatma Beyanını okuduğumu, anladığımı ve bu haliyle kabul ettiğimi; RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ONLINE DANIŞMANLIK HİZMETİ’ nden bu bilgilendirmeler doğrultusunda yararlanacağımı kabul ve beyan ediyorum.

 

İşbu belge RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ile ALICI arasındaki MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞME’ sinin tamamlayıcı bir parçası olarak Alıcı tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
 

 

                            (ALICI)                                                                                                                      Dr. Emin Evren Özcan, PhD.

bottom of page