top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ UZAKTAN DANIŞMANLIK HİZMETİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR ve KONU


1.    İşbu sözleşmenin tarafları aşağıdaki gibidir: 
SATICI: RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Ticari Unvanı : RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 
Adresi : İNCİRALTI MAH. MİTHATPAŞA CAD. MORFOLOJİ NO: 56 -20 İÇ KAPI NO: Z 
BALÇOVA/ İZMİR
E-mail : ritmus.online@gmail.com


ALICI: (“ALICI”) veya Üye (“ÜYE”) İşbu sözleşmede SATICI ile işbirliği taahhüdünde bulunan kişi 
(“ÜYE”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş 
ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. 

Üye Tanımı: (“ÜYE”)  https://eminevrenozcan.online web sitesinde yer alan üyelik formunu veya uzaktan danışmanlık formunu doldurarak kayıt olmuş işbu sözleşmeyi okuyarak “kabul ediyorum” seçeneğini seçerek, üyeliğini tamamlamış ve danışmanlık almak isteyen kişidir.


2.    İşbu sözleşme, ALICI'nın RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait web sitesi ve Online Platform üzerinden sunulan ONLINE DANIŞMANLIK HİZMETİ’nin satın almasında Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

3.    RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ bir sağlık kuruluşu değildir. Danışmanlık hizmeti sağlık hizmetinin ve tıbbi muayenenin bir muadili değildir, hiçbir şekilde  tetkik ve tedavi uygulamalarının yerine geçmez. 
4.    Tıbbi tanı ve tedavi için sağlık kuruluşlarına başvurulması ve acil durumlarda vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurulması veya 112 Acil ambulans sisteminin aranması gereklidir. 
5.    ALICI bu konuda gerek işbu Sözleşme’de, gerekse sözleşmenin eki niteliğinde olan “RİTMUS ONLINE DANIŞMANLIK HİZMETİ’NİN KAPSAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ” ile bilgilendirilmiş ve rızası alınmıştır. 

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSUNUN TEMEL NİTELİKLERİ ve BEDELİ 

1.    Hizmet Paketi kapsamında RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALICI’ya Online Platform üzerinden danışma hizmeti sunacaktır.
2.    Hizmet, Online Platform üzerinden oluşturulan randevu tarih ve saatinde Alıcı’ya sunulur. 
3.    Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı sözleşmeden doğan borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirir. 
4.    RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ danışmanlık sunacak kişinin (Dr. Emin Evren Özcan) acil işi olması durumlarında dolayı yaşanan aksaklıklarda randevu tarih ve saatini erteleme hakkına sahiptir. İstenmeyen sebeplerle gecikmelerin veya randevu tarihi ertelenmesinin yaşanması halinde RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  durumu ALICI’ya bildirir. 
5.    Online başvuru veya hizmet sırasında yaşanan teknik arızalardan veya yanlış/eksik girilen bilgilerden ötürü yaşanabilecek olası aksaklıklardan RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz.
6.    ALICI’nın randevu saatinde uzaktan danışmanlığa katılmama durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu alıcıdadır.  ALICI bu durumda ek süre isteyemez.
7.    ALICI’nın satın aldığı Hizmet’in peşin fiyatı sipariş formunda yer alır, ALICI tarafından onaylanır ve sipariş sonunda ALICI’nın e-posta adresine e-fatura olarak gönderilir. 
8.    Herhangi bir nedenle Hizmet bedeli ALICI tarafından ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Hizmet teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
9.    İşbu Sözleşme ALICI tarafından Online Platform üzerinden onaylanmakla yürürlüğe girer ve ALICI’nın RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nden satın almış olduğu Hizmet’in ALICI’ya online ve/veya fiziksel ortamda sunulması ile ifa edilmiş olur. 

MADDE 3: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

1.    ALICI, Hizmet Paketi’nin nitelikleri, fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin olarak RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendisine Online Platform üzerinden sunulan bilgileri okuduğunu, anladığını, eksiksiz olarak bilgilendiğini ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder. 
2.    ALICI, seçmiş olduğu Hizmet Paketi’nin gereklerinin ifa edilebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel veri sayılan verilerinin danışmanlık amacı ile sınırlı olmak kaydıyla işlenmesine açık olarak rıza göstermektedir.  
3.    ALICI’nın danışmanlık saatinde bilgisayar başında olması gerekmekte ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.
4.    ALICI görüşmelerin sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.
5.    ALICI,  kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir.
6.    ALICI, talep ve şikâyetlerini RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin yukarıda yer alan iletişim kanallarına ulaştırabilir. 
7.    ALICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamakla, RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 4: İFADA SIRA, TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


1.    ALICI’nın ödemeyi gerçekleştirmesini takiben RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ sözleşmede belirtilen hizmeti sunar. 
2.    ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. 
3.    Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. 
4.    ALICI borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 5: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

1.    İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında e-posta aracılığıyla yapılır. 
2.    İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil eder. Bu madde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir.  

5(beş) maddeden ve 1(bir) ekten  ibaret işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

                          ALICI                                                                RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 

bottom of page