top of page

KVKK Aydınlatma Metni

Görüntülü Danışmanlık Hizmeti Kişisel Verilerin Aktarılması Hakkında Açık Rıza Formu


RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin gizliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri politikalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Yürüttüğümüz faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. kişilere ve/veya yurt dışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

RİTMUS SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması sebebiyle danıştığınız konularla ilgili verileriniz ile bazı kişisel verilerinizi gerekli ölçüde işliyor ve aktarıyoruz. Bu bağlamda aşağıda belirtilen hususlarda, yine aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

Kişisel bilgilerin toplanması

Aşağıdaki türden kişisel bilgiler toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabilir:


  1. IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız hakkında bilgiler;
  2. referans kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil siteyi
  ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler;
  3. sitemize kayıt olmak için verdiğiniz e-posta adresiniz gibi bilgiler;
  4. örneğin adınız, profil resminiz, cinsiyetiniz, doğum gününüz, ilişki durumunuz, ilgi
  alanlarınız ve hobileriniz, eğitim ve çalışma durumunuz gibi, sitemizde profil oluştururken
  verdiğiniz bilgiler;
  5. e-postalarımız ve/veya bültenlerimize abone olurken verdiğiniz ad ve e-posta adresi gibi
  bilgiler;
  6. sitemizdeki hizmetleri kullanırken girdiğiniz bilgiler;
  7. ne zaman, ne sıklıkta ve hangi koşullarda kullandığınız dahil, sitemizi kullanırken
  oluşturulan bilgiler;
  8. adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve kredi kartı bilgileriniz dahil,
  sitemiz üzerinden satın aldığınız herhangi bir şey, kullandığınız bir hizmet veya
  gerçekleştirdiğiniz bir aktarım ile ilgili bilgiler;
  9. kullanıcı adınız, profil resminiz ve gönderinizin içeriği dahil, sitemizi kullanarak internette
  paylaşmak amacıyla sitemize gönderdiğiniz bilgiler;
  10. iletişim içerikleri ve üst veriler dahil, sitemiz veya e-posta yoluyla gönderdiğiniz her türlü
i  letişim içerikleri;
  11. bize gönderdiğiniz diğer tüm kişisel bilgiler.


Bize başka bir kişinin kişisel bilgilerini iletmeden önce, o kişinin bilgilerin paylaşılacağına ve
bu ilkeye uygun olarak işleneceğine dair onayını almanız gerekir.


Kişisel bilgilerinizin kullanılması

Sitemiz üzerinden bize gönderilen kişisel bilgiler bu ilkede veya sitenin ilgili sayfalarında
belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi şu amaçlar için kullanabiliriz:


1. sitemizi ve işletmemizi yönetmek;
2. sitemizi sizin için kişiselleştirmek;
3. sitemizdeki hizmetleri kullanmanızı sağlamak;
4. sitemizden satın aldığınız ürünleri size göndermek;
5. sitemizden satın alınan hizmetleri temin etmek;
6. size bildirim, fatura ve ödeme hatırlatıcıları göndermek ve sizden ödeme almak;
7. sizinle pazarlama harici ticari iletişim kurmak;
8. size özellikle talep ettiğiniz e-posta bildirimlerini göndermek;
9. talep ettiyseniz size e-posta bültenimizi göndermek (bülteni istemiyorsanız bize her an
bildirebilirsiniz);
10. size işletmemiz veya özenle seçilmiş üçüncü taraf işletmeler tarafından, işinize
yarayacağını düşündüğümüz pazarlama içeriklerini özellikle kabul ettiğiniz takdirde posta, eposta veya benzer teknolojilerle göndermek (pazarlama içeriklerini istemiyorsanız bize her
an bildirebilirsiniz);
11. üçüncü taraflara kullanıcılarımız hakkında istatistiksel bilgiler sunmak (ancak bu üçüncü
taraflar bu bilgileri kullanarak hiçbir kullanıcının kimliğini belirleyemezler);
12. sitemizle ilgili sizin tarafınızdan veya sizinle ilgili yapılan şikayetleri ve talepleri çözmek;
13. sitemizi güvenli tutmak ve dolandırıcılığı önlemek;
14. internet sitemizin, ilgili şartlar ve koşullara uygun olarak kullanıldığını doğrulamak
(sitemizdeki özel mesaj hizmeti ile gönderilen mesajları izlemek dahil) ve
15. diğer amaçlar için.
Sitemizde yayınlanması için kişisel bilgiler gönderirseniz, bu bilgileri yayınlarız veya bize
sunduğunuz lisans kapsamında kullanabiliriz.
Gizlilik ayarlarınız sitemizde bilgilerinizin yayınlanmasını sınırlandırabilir ve sitedeki gizlilik
kontrolleri üzerinden değiştirilebilir.
Açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa veya diğer üçüncü
tarafların doğrudan pazarlama bölümlerine iletmeyeceğiz.

Kişisel bilgilerin paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi çalışanlarımıza, görevlilerimize, sigortacılarımıza, profesyonel
danışmanlarımıza, ajanslarımıza, tedarikçilerimize veya taşeronlarımıza, bu ilkede belirtilen
amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.
Kişisel bilgilerinizi şirketler grubumuzun tüm üyelerine (iştiraklerimiz, üst holding şirketimiz
ve onun iştirakleri anlamına gelir), bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz.


Kişisel bilgilerinizi şu durumlarda paylaşabiliriz:


1. yasal olarak gerektiği durumlarda;
2. devam eden veya olası yasal sürelerle ilgili olarak;
3. kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme ve
kredi riskini azaltmak amacıyla bilgileri diğerlerine iletmek dahil);
4. sattığımız (veya satmayı düşündüğümüz) tüm işletme ve varlıkların alıcılarına (veya
potansiyel alıcılarına) ve
5. kişisel bilgilerin açıklanması için mahkemeye başvurabileceğine inandığımız bir kişiye,
başvurması halinde mahkemenin veya yetkili kişi ve kurumların kişisel bilgilerin açıklanması
yönünde karar vereceğine dair makul görüşlerimiz olması halinde.
Bu ilkede belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız.

Uluslararası veri transferleri

1. Topladığımız bilgiler, bu ilkede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere faaliyet
gösterdiğimiz ülkeler arasında aktarılabilir, bu ülkelerde saklanabilir ve işlenebilir.
2. Topladığımız bilgiler, Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndekine denk veri koruma yasaları olmayan
şu ülkelere aktarılabilir: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan.
3. İnternet sitemizde paylaştığınız veya paylaşılması için gönderdiğiniz bilgilere internet
sitemiz üzerinden tüm dünyadan erişilebilir. Bu bilgilerin diğerleri tarafından istismar
edilmesini önleyemeyiz.
4. Bu bölümde belirtilen kişisel bilgilerin aktarılmasını açıkça kabul etmiş sayılırsınız.

Kişisel bilgilerin saklanması

Yasal olarak gerektiği durumlarda, olası yasal sürelerle ilgili olduğunu düşündüğümüz hallerde ve kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme ve
kredi riskini azaltmak amacıyla bilgileri diğerlerine iletmek dahil) kişisel veri içeren dokümanları (elektronik dokümanlar dahil) saklarız:

Kişisel bilgilerinizin güvenliği

1. Kişisel verilerinizin kaybolması, istismar edilmesi veya değiştirilmesini önlemek için makul
teknik ve organizasyonel önlemler alırız.
2. Tüm kişisel bilgilerinizi güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularda saklarız.
3. Sitemiz üzerinden gerçekleştirilen tüm finansal aktarımlar şifreleme teknolojisi ile
korunmaktadır.
4. İnternet üzerinden veri aktarımının internetin doğası gereği güvenli olmadığını ve internet
üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi kabul etmiş sayılırsınız.
5. Sitemize erişmek için kullandığınız şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır, sizden
şifrenizi vermenizi istemeyiz (sitemize giriş yapmanız haricinde).

Değişiklikler
Bu ilkeyi zaman zaman değiştirerek yeni versiyonu internet sitemizde yayımlayabiliriz. Bu
ilkedeki olası değişiklikleri anladığınızdan emin olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol
etmelisiniz. Bu ilkedeki değişiklikleri size e-posta veya sitemizdeki özel mesajlaşma sistemi
yoluyla bildirebiliriz.

Haklarınız
Sizin hakkınızda sakladığımız bilgileri size iletmemizi talep edebilirsiniz; bu bilgileri temin
etmek için aşağıdakiler gereklidir:

1. ücret ödenmesi ve
2. kimliğinizi kanıtlayan belgeler sunmanız.
Talep ettiğiniz bilgileri yasaların izin verdiği ölçüde saklayabiliriz.
Bize, herhangi bir anda kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçları ile kullanmamamız talimatını
verebilirsiniz.
Pratikte, kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçları ile kullanmamızı önceden açıkça kabul etmiş
olursunuz ya da biz size kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçlarıyla kullanılmamasını tercih
etme seçeneği sunarız.
K. üçüncü taraf internet siteleri
Sitemizde üçüncü taraf sitelere bağlantılar ve detaylar bulunur. üçüncü tarafların gizlilik
ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz yoktur ve bunlardan sorumlu
tutulamayız.
L. Bilgilerin güncellenmesi
Hakkınızdaki kişisel bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi gerektiğinde lütfen bize
bildirin.
2. Firefox’ta (sürüm 24), “Araçlar”, “Seçenekler”, “Gizlilik” üzerine tıkladıktan sonra açılır
menüden “Geçmiş için özel ayarları kullan” seçeneğini seçtikten sonra “Sitelerden çerezleri
kabul et” onay kutucuğundaki işareti kaldırarak tüm çerezleri engelleyebilirsiniz ve
3. Chrome’da (sürüm 29) “Özelleştirme ve kontrol” menüsüne eriştikten sonra “Ayarlar”,
“Gelişmiş ayarları göster” ve “İçerik ayarları” üzerine tıklayıp, “Çerezler” başlığı altında
“Sitelerin veri ayarlamasını engelle” seçeneğini seçerek tüm çerezleri engelleyebilirsiniz.
Tüm çerezleri engellemek, birçok internet sitesinin kullanılabilirliğini kısıtlayacaktır. Çerezleri
engellerseniz, sitemizdeki özelliklerin tümünü kullanamazsınız.
3. Bilgisayarınızda saklanan çerezleri silebilirsiniz. Örneğin:
1. Internet Explorer’da (sürüm 10) çerez dosyalarını manuel olarak silmeniz gerekir (bununla
ilgili talimatları http://support.microsoft.com/kb/278835 adresinde bulabilirsiniz);
2. Firefox’ta (sürüm 24) “Araçlar”, “Seçenekler” ve “Gizlilik” üzerine tıkladıktan sonra
“Geçmiş için özel ayarları kullan” seçeneğini seçip “Çerezleri göster” ve ardından “Tüm
çerezleri sil” üzerine tıklayarak tüm çerezleri silebilirsiniz.
3. Chrome’da (sürüm 29) “Özelleştirme ve kontrol” menüsüne eriştikten sonra “Ayarlar”,
“Gelişmiş ayarları göster” ve “Tarama verilerini temizle” üzerine tıkladıktan sonra “Çerezleri
ve diğer site eklenti verilerini sil” seçeneğini seçip “Tarama verilerini temizle” üzerine
tıklayarak tüm çerezleri silebilirsiniz.
4. Çerezleri silmek, birçok internet sitesinin kullanılabilirliğini kısıtlayacaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlar ile işlenen kimlik verilerim, iletişim verilerim, danıştığım konularla ilgili verilerim ve bununla ilişkili olabilecek sağlık ile bağlantılı verilerim, cinsel hayat ile genetik verilerim, görsel ve işitsel verilerimden oluşan kişisel verilerimin ilgili süreç ve sözleşmesel ilişki kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, iş birliği yapılan yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile paylaşılmasını / aktarılmasını, işlenmesini ve gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, okuduğumu ve anladığımı kabul ederim.


Görüntülü Danışmanlık Hizmeti Kişisel Verilerin Aktarılması Hakkında Açık Rıza 

Formunu Okudum, Onaylıyorum

bottom of page